Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Globe.lublin.pl/mlm jest firma Globe Sp. z o. o., ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin, NIP: 7122713408, REGON: 432326106, e-mail: mlm@globe.lublin.pl, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w
Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; KRS nr 0000098918 .Można się z nami skontaktować także pod numerem telefonu 817459100 lub 817457883

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, NA JAKIEJ PODSTAWIE DANE PRZETWARZAMY ORAZ JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?

Dane osobowe, które nam powierzasz to: Twoje imię, nazwisko, adres pod który należy wysłać zakupione przez Ciebie produkty, adres stosowany do rozliczenia zawartej transakcji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Dane te są przez nas używane w celu:

1. utrzymania Twojego konta w naszym serwisie. W tym celu będziemy przetwarzać: adres e-mail na który wysyłamy link aktywacyjny, a także regulamin serwisu. Za pomocą adresu e-mail kontaktujemy się z Tobą, również w przypadku informowania o istotnych zmianach w serwisie oraz aktualizacji dokumentów takich jak regulamin czy polityka prywatności. Te dane są niezbędne, abyśmy mogli utrzymać Twoje konto w Serwisie, dzięki temu łatwiejsze będzie zamawianie naszych produktów, a także uzyskasz dostęp do historii transakcji. 
W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość wykonania usługi). Będziemy je przetwarzać tak długo, jak długo nie zażądasz usunięcia konta lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
W przypadku usunięcia konta potrzebujemy trochę czasu aby spełnić Twoją prośbę stąd Twoje dane będziemy przetwarzać jeszcze przez okres tygodnia). Możesz również samodzielnie usunąć swoje dane z poziomu konta w odpowiedniej zakładce w serwisie. Wówczas wyślemy na Twój e-mail link potwierdzający usunięcie danych. Po jego aktywacji utracisz możliwość dostępu do serwisu. Mimo to jednak będziemy przechowywać Twoje dane, aby móc udowodnić prawidłowość wykonania usługi.

2. zrealizowania zamówienia, a także informowania o stanie zamówienia. W tym celu będziemy przetwarzać: adres e-mail, adres do wysyłki, adres rozliczeniowy, Twoje imię i nazwisko, numer telefonu (podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe). W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość wykonania zamówienia), oraz w przypadku danych nieobowiązkowych na podstawie Twojej zgody. Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto z uwagi na przepisy podatkowe Twoje dane związane z przechowywaną fakturą będziemy przechowywać tak długo, aby umożliwić organom podatkowym przeprowadzenie kontroli.

3. rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru). W tym celu będziemy przetwarzać: imię, nazwisko, numer zamówienia, adres do doręczeń, numer konta bankowego na który mają być zwrócone środki w przypadku uznania reklamacji, a także inne informacje które mogą okazać się przydatne do jej rozpatrzenia. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość rozpatrzenia reklamacji). Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy, a także przez okres do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. przesyłania informacji o naszych ofertach. W tym celu będziemy przetwarzać: Twój adres e-mail. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w postaci prowadzenia działań marketingowych naszych produktów i usług. Dane te będziemy przetwarzać dopóki nie zgłosisz sprzeciwu – gdy poinformujesz nas o tym, że nie chcesz otrzymywać od nas takich wiadomości.

5. przesyłania newslettera, w którym informujemy o nowościach w serwisie, konkursach, promocjach czy nowych produktach, jeżeli wyrazisz na to zgodę. W tym celu będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz cofnąć w każdym czasie. Jeżeli chcesz to zrobić, wystarczy do nas napisać na adres mlm@globe.lublin.pl, kliknąć na odpowiednio opisany link umieszczony każdorazowo w otrzymanym newsletterze lub odznaczyć zgodę na jego otrzymanie w odpowiedniej zakładce naszego Serwisu. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody, przy zapisywaniu się do newslettera. Będziemy je przetwarzać dopóki nie cofniesz udzielonej zgody. W takim przypadku potrzebujemy trochę czasu, aby usunąć Twoje dane z naszych baz danych, aby spełnić twoją prośbę, potrzebujemy tygodnia na wykonanie odpowiednich działań.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku ich braku możemy nie zrealizować świadczenie usług. Realizacji zamówienia, czy utrzymywanie Twojego konta w Serwisie.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez:

a). pracowników firmy Globe sp. z o.o. we wszystkich celach wymienionych rozdziale II powyżej. Wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i korzystają z procedur gwarantujących bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych 
b). firmy kurierskie (Inpost, i Poczta Polska) – dzięki którym możemy wysłać Wam zakupione produkty. Mają oni dostęp do: imienia i nazwiska, adresu do doręczeń oraz numeru telefonu jeżeli został podany, aby kurier mógł uprzednio umówić się na odbiór przesyłki. Firmy kurierskie mogą również otrzymać Twój e-mail aby mogły również poinformować o etapie wysyłki;
c). firma Marcin Wójtowicz CEO&Founder Agencja Interaktywna webExperts. – która przechowuje na swoich serwerach wszystkie gromadzone dane niezbędne do obsługi procesu sprzedaży, oraz wysyłania newsletter.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo:
1. uzyskać informację czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli taki to w jakim celu, jakie kategorie danych są przetwarzane, na jakiej podstawie i jak długo, a także komu te dane udostępniamy.
2. żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. W takich przypadkach napisz do nas na adres e-mail: mlm@globe.lublin.pl w celu przedstawienia swojego żądania.
3. żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku gdy:

a). dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b). zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c). osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

4. żądać, jeżeli według Ciebie Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe, ograniczenia przetwarzania do czasu rozpatrzenia przez nas Twojego żądania sprostowania danych. 
5. cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych gdy je przetwarzamy na podstawie Twojej zgody;
6. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy Twoje prawa;
7. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania, o ile nie będziemy mieli innych podstaw do ich przetwarzania.
8. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam zostały podane, masz również prawo żądać abyśmy przesłali te dane innemu administratorowi jeżeli:

a). przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy; oraz
b). przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

9. żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:

a). kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych zaprzestaniemy ich przetwarzania;
b). przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c). nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
d). wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH:

Nasz sklep korzysta ze zbiorczych danych statystycznych (które nie zawierają danych osobowych) dzięki którym możemy kierować nasze reklamy tylko do osób, które mogą być zainteresowane naszymi produktami, w tym celu wykorzystujemy integrację z:
a). Facebookiem, gdzie możesz zobaczyć reklamy naszych produktów, które przeglądałeś będąc na naszej stronie lub które dodałeś do koszyka bez składania zamówienia
b). Google Analitycs - to narzędzie które pokazuje nam z jakich kanałów trafiają na naszą stronę klienci, jakie mają zbiorcze cechy demograficzne, a także co robili na naszej stronie.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie tych danych możesz:
a). zmienić ustawienia przeglądarki (sekcja POMOC w Twojej przeglądarce)
b). skorzystać z opcji USTAWIENIA na pasku z informacją o plikach cookies - tam możesz zablokować wykorzystanie plików marketingowych
c). wykorzystać narzędzie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl stworzone przez Google w celu wyłączenia wykorzystania danych przez Google Analytics.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Firma Globe Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
a). poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b). uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c). adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
d). dokładne i aktualne,
e). nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
f). przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
g). bezpiecznie przechowywane,
h). nie transferowane bez odpowiedniej ochrony,
i). nie transferowane do kraju poza Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

Pamiętaj, że Twój nick oraz Twój adres e-mail podany jako publiczny będzie widoczny dla wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego Globe.lublin.pl/mlm. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, nie podawaj ich jako publicznych. Domyślnie ustawienia te będą ustawione jako niepubliczne

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

1. ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
2. wylogowaniu się ze strony Globe.lublin.pl/mlm. po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu np. opinii produktów itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Globe.lublin.pl/mlm. Wylogowanie ze strony Globe.lublin.pl/mlm. nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;
3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego Globe.lublin.pl/mlm. wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
6. jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego Globe.lublin.pl/mlm. za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

INFORMACJE TECHNICZNE:

Informacje techniczne – pliki cookie 
Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego Globe.lublin.pl/mlm. na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego Globe.lublin.pl/mlm. tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego Globe.lublin.pl/mlm., co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego Globe.lublin.pl/mlm.korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego Globe.lublin.pl/mlm., opuszczenia Sklepu Internetowego Globe.lublin.pl/mlm. lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a). Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego Globe.lublin.pl/mlm., logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
b). Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
c). Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
d). Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;
e). Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
f). Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzystasz, ze Sklepem. 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu? 
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE:

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. Jeżeli sprzedaż danego produktu w Twojej lokalizacji jest zabroniona (dotyczy to w szczególności plików mp3 i ebooków), nie będziesz mógł złożyć zamówienia na ten produkt, o czym zostaniesz powiadomiony specjalnym komunikatem.
Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej http://www.Globe.lublin.pl/mlm.